Novinky

Pozvánka na XXX. zhromaždenie a hospodársky výsledok 2018

13.03.2019 12:55

Na stránku XXX. zhromaždenie bola pridaná pozvánka a hospodársky výsledok za rok 2018.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ponuka č. 15 na odpredaj spoluvlastníckych podielov

22.03.2018 12:05

Na stránku Predaj a kúpa bola zaradená ponuka č. 15 na odpredaj spoluvlastníckych podielov.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ponuky č. 12, 13, 14 na odpredaj spoluvlastníckych podielov

07.03.2018 09:27

Na stránku Predaj a kúpa boli zaradené ponuky č. 12, 13 a 14 na odpredaj spoluvlastníckych podielov.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Hospodársky výsledok 2017

26.02.2018 12:23

Na stránku XXIX. zhromaždenie bol k pozvánke pridaný hospodársky výsledok za rok 2017.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka

23.02.2018 10:06

Na stránku XXIX. zhromaždenie bola pridaná pozvánka.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ponuka č. 11 na odpredaj spoluvlastníckych podielov

16.02.2018 13:56

Na stránku Predaj a kúpa bola zaradená ponuka č. 11 na odpredaj spoluvlastníckych podielov.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ponuka č. 10 na odpredaj spoluvlastníckych podielov

16.11.2017 10:32

Na stránku Predaj a kúpa bola zaradená ponuka č. 10 na odpredaj spoluvlastníckych podielov.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka

06.03.2017 10:01

Na stránku XXVIII. zhromaždenie bola pridaná pozvánka.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka

09.03.2016 07:14

Na stránku XXVII. zhromaždenie bola pridaná pozvánka.

_____________________________________________________________________________________________________________________

XXVI. zhromaždenie Urbáru Važec

10.03.2015 07:43

Na stránku XXVI. zhromaždenie bola pridaná pozvánka.

_____________________________________________________________________________________________________________________

1 | 2 >>