Predseda:

Ing. Daniel Šeďo - 0918 599 414, 044/5294531

Ekonómka:

Ing. Jana Hybenová - 0917 685 589

Lesníci, OLH:

Ing. Peter Hriadel - 0917 685 590

František Mižda - 0917 685 591

Evidencia majetku:

Ján Jurčo - 0918 802 939

Vodič:

Michal Paško