Ponuka č. 10 na odpredaj spoluvlastníckych podielov

16.11.2017 10:32

Na stránku Predaj a kúpa bola zaradená ponuka č. 10 na odpredaj spoluvlastníckych podielov.

_____________________________________________________________________________________________________________________