Ponuka č. 11 na odpredaj spoluvlastníckych podielov

16.02.2018 13:56

Na stránku Predaj a kúpa bola zaradená ponuka č. 11 na odpredaj spoluvlastníckych podielov.

_____________________________________________________________________________________________________________________