Ponuka č. 15 na odpredaj spoluvlastníckych podielov

22.03.2018 12:05

Na stránku Predaj a kúpa bola zaradená ponuka č. 15 na odpredaj spoluvlastníckych podielov.

_____________________________________________________________________________________________________________________