Ponuky č. 12, 13, 14 na odpredaj spoluvlastníckych podielov

07.03.2018 09:27

Na stránku Predaj a kúpa boli zaradené ponuky č. 12, 13 a 14 na odpredaj spoluvlastníckych podielov.

_____________________________________________________________________________________________________________________