XXV. zhromaždenie Urbáru Važec - Kandidátka 2014

29.03.2014 11:09
Kandidátka do orgánov Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec pre voľby, konané na XXV. zhromaždení dňa 5.4.2014.

_____________________________________________________________________________________________________________________