XXV. zhromaždenie Urbáru Važec

28.02.2014 22:22
Dnes bola pridaná pozvánka na XXV. zhromaždenie Urbáru Važec a na pripomienkovanie návrh Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a návrh Rokovacieho, hlasovacieho a volebného poriadku.

_____________________________________________________________________________________________________________________