XXXII. zhromaždenie - Správa mandátovej komisie-výsledky hlasovania

04.06.2021 13:41

Na stránku XXXII. zhromaždenie bola pridaná Správa mandátovej komisie - výsledky hlasovania.

_____________________________________________________________________________________________________________________