Zrovnávacie zostavenie

15.04.2012 21:51

Bolo pridané zrovnávacie zostavenie medzi listami vlastníctva a pozemkovoknižnými vložkami a naopak.

_____________________________________________________________________________________________________________________