Novinky

Ponuka č. 11 na odpredaj spoluvlastníckych podielov

16.02.2018 13:56
Na stránku Predaj a kúpa bola zaradená ponuka č. 11 na odpredaj spoluvlastníckych podielov. _____________________________________________________________________________________________________________________

Ponuka č. 10 na odpredaj spoluvlastníckych podielov

16.11.2017 10:32
Na stránku Predaj a kúpa bola zaradená ponuka č. 10 na odpredaj spoluvlastníckych podielov. _____________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka

06.03.2017 10:01
Na stránku XXVIII. zhromaždenie bola pridaná pozvánka. _____________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka

09.03.2016 07:14
Na stránku XXVII. zhromaždenie bola pridaná pozvánka. _____________________________________________________________________________________________________________________

XXVI. zhromaždenie Urbáru Važec

10.03.2015 07:43
Na stránku XXVI. zhromaždenie bola pridaná pozvánka. _____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

08.06.2014 18:08
Na stránku XXV. zhromaždenie boli pridané výsledky volieb do orgánov Urbáru na roky 2014-2019. Na stránku Dokumenty Urbáru boli pridané schválené: 1. Zmluva o pozemkovom spoločenstve 2. Rokovací, hlasovací a volebný...

XXV. zhromaždenie Urbáru Važec - Kandidátka 2014

29.03.2014 11:09
Kandidátka do orgánov Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec pre voľby, konané na XXV. zhromaždení dňa 5.4.2014. _____________________________________________________________________________________________________________________

XXV. zhromaždenie Urbáru Važec

28.02.2014 22:22
Dnes bola pridaná pozvánka na XXV. zhromaždenie Urbáru Važec a na pripomienkovanie návrh Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a návrh Rokovacieho, hlasovacieho a volebného poriadku. _____________________________________________________________________________________________________________________

Zrovnávacie zostavenie

15.04.2012 21:51
Bolo pridané zrovnávacie zostavenie medzi listami vlastníctva a pozemkovoknižnými vložkami a naopak. _____________________________________________________________________________________________________________________

Webová prezentácia bola spustená

08.03.2012 13:08
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. _____________________________________________________________________________________________________________________