Orgány spoločenstva

 

Predseda spoločenstva:

 
Ing. Daniel Šeďo
 
 
Výbor spoločenstva:
 
Ing. Ivan Ferianc
 
Mária Jakubčiaková
 
Dana Jurčová (vzdala sa funkcie člena výboru k 31.05.2022)
 
Ing. Zdenko Profant
 
Ing. Ján Šingliar
 
 
Dozorná rada:
 
Vladimír Lištiak - predseda
 
Ján Goč
 
Anna Križanová