Zrovnávacie zostavenie

list vlastníctva - pozemkovoknižná vložka

 

Zrovnávacie zostavenie

pozemkovoknižná vložka - list vlastníctva