Predseda:

Ing. Daniel Šeďo - 0918 599 414

Ekonómka:

Ing. Jana Hybenová - 0917 685 589

Lesníci, OLH:

Milan Kováč - 0917 685 590

František Mižda - 0917 685 591

Evidencia majetku:

Ján Jurčo - 0918 802 939, 044/5294531

Vodič:

Michal Paško