________________________________________________________________________________________________

Predaj spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
8. 6219 m2 (6 hlasov)
   
   
   
   

 

Kúpa spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
   
   
   
   
   

_______________________________________________________________________________________________

Ponuka č. 8 na predaj spoluvlastníckych podielov:

 

6219 m2 (6 hlasov) za 8000 €

 

zverejnená 13.04.2017 - 11.06.2017