_____________________________________________________________________________________________________________________

08.06.2014 18:08

Na stránku XXV. zhromaždenie boli pridané výsledky volieb do orgánov Urbáru na roky 2014-2019.

Na stránku Dokumenty Urbáru boli pridané schválené:

1. Zmluva o pozemkovom spoločenstve

2. Rokovací, hlasovací a volebný poriadok

_____________________________________________________________________________________________________________________