________________________________________________________________________________________________

Predaj spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
10. 3103 m2
11. 11115 m2
   
   
   

 

Kúpa spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
   
   
   
   
   

_______________________________________________________________________________________________