________________________________________________________________________________________________

Predaj spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
12. 27104 m2
13. 6183 m2
14. 20921 m2
15. 36845 m2
   

 

Kúpa spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
   
   
   
   
   

_______________________________________________________________________________________________