________________________________________________________________________________________________

Predaj spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
17. 2785 m2
18. 2283 m2
19. 521 m2
20. 36845 m2
   

 

Kúpa spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
   
   
   
   
   

_______________________________________________________________________________________________