________________________________________________________________________________________________

Predaj spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
16. 14719 m2
   
   
   
   

 

Kúpa spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
   
   
   
   
   

_______________________________________________________________________________________________