________________________________________________________________________________________________

Predaj spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
   
   
   
   
   

 

Kúpa spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
   
   
   
   
   

_______________________________________________________________________________________________