________________________________________________________________________________________________

Ponuka na predaj spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu Cena podielu
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

Ponuka na kúpu spoluvlastníckych podielov

Poradové číslo Výmera podielu
3.  cca 10 000 m2
   
   
   
   

_______________________________________________________________________________________________