XXVI. zhromaždenie Urbáru Važec

10.03.2015 07:43

Na stránku XXVI. zhromaždenie bola pridaná pozvánka.

_____________________________________________________________________________________________________________________