XXXIII. zhromaždenie - Správa mandátovej komisie-výsledky hlasovania

07.06.2022 11:14

Na stránku XXXIII. zhromaždenie bola pridaná Správa mandátovej komisie - výsledky hlasovania.

_____________________________________________________________________________________________________________________