XXXIII. zhromaždenie dňa 18.05.2022

KOREŠPODENČNOU FORMOU

pozvánka a hospodársky výsledok 2021

 
 
 
 

 

Správa mandátovej komisie - výsledky hlasovania 

 

Zápisnica z XXXIII. zhromaždenia Urbáru 

 

 

Uznesenie z XXXIII. zhromaždenia Urbáru 
 
na stiahnutie

Uznesenie z XXXIII_zhromaždenia_2022.pdf (64,7 kB)