_____________________________________________________________________________________________________________________

 

XXXIII. zhromaždenie dňa 18.05.2022

KOREŠPODENČNOU FORMOU

informácie na stránke XXXIII. zhromaždenie

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNENIE O ZMENE MAILOVEJ ADRESY !!!

Od 01.01.2021 platí nová mailová adresa:

ps@urbarvazec.sk

_____________________________________________________________________________________________________________________

Novinky

XXV. zhromaždenie Urbáru Važec - Kandidátka 2014

29.03.2014 11:09
Kandidátka do orgánov Urbáru, pozemkového spoločenstva Važec pre voľby, konané na XXV. zhromaždení dňa 5.4.2014.

_____________________________________________________________________________________________________________________

XXV. zhromaždenie Urbáru Važec

28.02.2014 22:22
Dnes bola pridaná pozvánka na XXV. zhromaždenie Urbáru Važec a na pripomienkovanie návrh Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a návrh Rokovacieho, hlasovacieho a volebného poriadku.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zrovnávacie zostavenie

15.04.2012 21:51

Bolo pridané zrovnávacie zostavenie medzi listami vlastníctva a pozemkovoknižnými vložkami a naopak.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Webová prezentácia bola spustená

08.03.2012 13:08

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

_____________________________________________________________________________________________________________________

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5